SYCAMORE

Qui mô dự án

Comprising of residential area detached 2 blocks high-rise (B9, B10),
2 towers/ 24 floors per block / 1113 units
GFA: 126,459.4 m2

Vị trí

Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Chủ đầu tư

Tan Thanh Binh Duong Joint Stock Company
(CLD and Becamex IDC)

Phạm vi dịch vụ

Tư vấn và thiết kế cơ điện

Năm

2022