Tư vấn và thiết kế cơ điện      

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn về thiết kế, tài liệu và quản lý hợp đồng của hệ thống kỹ thuật như được liệt kê bên dưới:

  1. Hệ thống nhiệt, thông gió và điều hòa không khí
  2. Hệ thống điện, chiếu sáng, điện nhẹ và hệ thống điều khiển
  3. Hệ thống phòng cháy chữa cháy (bao gồm đệ trình và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy)
  4. Hệ thống cấp thoát nước
  5. Hệ thống quản lý tòa nhà cao tầng
  6. Hệ thống thang máy
  7. Kỹ thuật "phòng sạch“
  8. Phân tích/Tư vấn/Kiến nghị
  9. Nhà máy công nghiệp
10. Hệ thống điều khiển, thiết bị và tự động hóa

Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin đầu vào và kết hợp cùng với các Tư vấn / Nhà vận hành / Chuyên gia khác để hoàn thành thiết kế các hạng mục sau:

  a. Giải pháp thành phố thông minh / nhà thông minh
  b. Năng lượng tái tạo và các giải pháp bền vững
  c. Đánh giá tác động môi trường (EIA)

Các dịch vụ khác