GO! BAC LIEU

Qui mô dự án

GO mall series is consisting of commercial center & hypermarket located in Bac Lieu city
02 tầng
GFA: 16,437 m2

Vị trí

Bac Lieu City, Bac Lieu Province

Chủ đầu tư

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Việt – Nhật (Công ty Cổ phần Central Retail Corporation Việt Nam)

Phạm vi dịch vụ

Tư vấn và thiết kế cơ điện

Năm

2022