BINH DUONG NEW CITY (PLOT A8)

Qui mô dự án

06 tòa tháp căn hộ cao cấp với căn hộ thương mại tại khối đế và căn hộ trên không
6 tháp/ 24 tầng/ 1080 căn
GFA: 117,600 m2

Vị trí

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Liên Doanh Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore

Phạm vi dịch vụ

Tư vấn và thiết kế cơ điện

Năm

2020