LOTUS 34HA

Qui mô dự án

A low-rise residential compounds residential area, villa, shop villas, townhouse , stacked villas.
Diện tích đất: 34.26 ha

Vị trí

Ong Con Islands, Dai Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam.

Chủ đầu tư

Dai Phuoc SwanCity One Mea Joint Stock Company

Phạm vi dịch vụ

Tư vấn và thiết kế cơ điện

Năm

2021